Liederentafel

Liederentafel "Zingen houdt jong": vrijdagmiddag 21 juni 2024 -->

Wekelijkse activiteiten in D'n Bond

Voor meer info klik hier

Samen eten met ouderen

Bus reis

Zuid Limburg & Luijk op 16 Juli   In de Klankbord van Juli/Aug  zul je meer in ...
  Welkom op de website van de afdeling KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’ Look.

Doelstelling en kerntaken

 • De Afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, ’t Look stelt zich ten doel

Het behartigen van belangen van ouderen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord.

 • Om deze doelstelling te kunnen realiseren richt de afdeling zich op de volgende

Kerntaken

 • Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.
 • Het betreft naast gezelligheidsactiviteiten, waaronder sportieve activiteiten , ook het aanbieden van lezingen, dagreizen en culturele uitstapjes.
  Bij al deze activiteiten vormt het samenzijn , het elkaar ontmoeten in een vertrouwde omgeving, een wezenlijk element.
  De activiteiten worden georganiseerd door de verschillende commissies.( zie hiervoor het Werkplan met activiteitenkalender.)
 • Het beleid van de afdeling is er niet alleen op gericht om deze activiteiten te handhaven en zo nodig te versterken, zodat de activiteiten  actueel en vernieuwend blijven.
  Het beleid wil vooral ook ondersteuning bieden aan het promoten van nieuwe initiatieven.
 • Zo zal er in de komende periode aandacht nodig zijn voor het leren omgaan met de digitale wereld met name het gebruik van een tablet of i pad.
 • Belangrijk blijven initiatieven om de eenzaamheid onder de ouderen te bestrijden.

Belangenbehartiging

 • In de participatiemaatschappij speelt belangenbehartiging een belangrijke rol.
  Verwacht wordt dat de burgers, ook de ouderen zelf deelnemen en mogelijk zelf initiatieven nemen.

Binnen de afdeling heeft het bestuur een commissie belangenbehartiging ingesteld .
Het doel van deze commissie is om het bestuur te adviseren in de beleidsvoorbereiding van de belangenbehartiging.
De commissie volgt het lokaal ouderenbeleid op de voet.
Dit betekent ook  samenwerken met organisaties en instellingen met gelijk of aanverwant doel onder meer via de inbreng in de Kring.

 

Natuurlijk doen wij binnen onze afdeling ook aan activiteiten waar men elkaar kan ontmoeten op verschillende tijden en plaats. Deze activiteiten vinden wekelijks plaats in “D’n Bond” en de “Tweespan”.

Als U om al deze reden lid wilt worden van onze afdeling binnen de KBO kost U dit € 30,- p.p. per jaar.
Ga hiervoor naar de website en klikt U op https://www.kbo-veldhoven.nl/aanmelden