Vanaf 1970 werkt SWOVE aan het welzijn van kwetsbare burgers uit de gemeente Veldhoven en dan met name gericht op ouderen, mensen met beperkingen en hun mantelzorgers. Met een klein team van 11 professionals en met een netwerk van 215 gedreven vrijwilligers zit SWOVE in de ‘haarvaten’ van de Veldhovense samenleving. Om onze doelen te bereiken werken we nauw samen met maatschappelijke organisaties, vrijwillige organisaties, ouderenorganisaties, belangenorganisaties, woningcorporaties, zorgaanbieders, huisartsen en natuurlijk met de gemeente als opdrachtgever en op onderdelen als samenwerkingspartner.

Wat doet SWOVE allemaal? klik hier.

Een aantal diensten van SWOVE zijn :