Het bestuur van de afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, ’t Look bestaat uit

                 
   

 
    Voorzitter       Secretaris:    
    Gerard de Wilt      

Ad Michielsen

   
          Vacature  
  Vice Voorzitter:   Penningmeester:      2e Penningmeester &
Ledenadminstratie
  Notuliste:  
      Kees Joosten   Ad van Amelsfort      
                 
           
  Bestuurslid:(AB)   Bestuurslid:( AB )      Bestuurslid: ( AB )   Bestuurslid: (AB)  
  Henk van Hak   vacature      Frans Dijkhoff   Gerrie van Tuijl