VANUIT HET BESTUUR.
 
7juli
De vergadering begint vandaag met een slecht bericht; onze notulist Titie Mol is ernstig ziek en zal haar taak niet meer kunnen vervullen.
Wij wensen haar veel sterkte toe voor de nabije toekomst. Zoals verwacht worden de corona perikelen besproken.
In D’n Bond is weer een beetje meer leven. Maar zolang de 1 ½ meter samenleving nog van kracht is kan en mag er nog niet veel opgestart worden.
Kaarten, koersballen en het computer café kunnen nog niet hervat worden.
We horen steeds meer dat onze deelnemers de activiteiten missen. We hopen dat vanaf 1 september de regels wat minder streng worden.
Al zal de 1 ½ meter voorlopig nog blijven in onze samenleving.
Veel van u zijn op zaterdag 13 juni een bloemetje komen halen bij D’n Bond.
Het was een gezellige dag, iedereen had goede zin, de zon scheen en zo kon er gezellig bijgepraat worden na de wat sombere maanden die we achter de rug hebben.
Geregeld nam iemand ook een plantje mee voor een bekende of de buren, fijn om te zien dat we elkaar helpen.
Voor alle leden ( per gezin) was er een dahlia. Degene die niet konden komen hebben het plantje thuis bezorgd gekregen.
Dit werd erg op prijs gesteld, de bezorgers waren verrast door uw enthousiasme en blijdschap.
De uitgestelde jaarvergadering is verplaatst naar vrijdag 16 oktober.
Waar de vergadering precies is kunnen we nog niet zeggen, dit hangt af van de Coronamaatregelen rondom die tijd.
Het zal D’n Bond of het Witven worden. Vanwege de corona is er ook gesproken over de huur van D’n Bond.
We hebben natuurlijk vele weken geen gebruik gemaakt van de ruimtes. Er is gelukkig een goede afspraak tot stand gekomen tussen beide partijen.
We willen natuurlijk niet dat D’n Bond er volgend jaar niet meer is.
Alle gebruikers van D’n Bond is gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van ons dorpshuis.
Al met al was het weer een volle agenda. Ik sluit af met de hoop op een gezonde vakantie voor ons allemaal. Pas op elkaar,
 
Groet, Gerry van Tuijl