Nieuws vanuit het bestuur

 

Beste Mensen

Zoals in de KBO-er van augustus stond vermeld zal er op vrijdag 10 september weer een jaarvergadering worden gehouden.

In deze KBO-er kunt U de nodige informatie vinden die verduidelijking brengt bij de agenda punten.

Wanneer U in de gelegenheid bent om deze bijeenkomst bij te wonen willen wij U erop attenderen om toch te letten op de geldende Corona regels. En wordt er dus verzocht om de nodige afstand te bewaren en plaats te nemen in de zaal.

Ga niet schuiven met stoelen en blijf aan uw tafel zitten zoals die zijn geplaatst.

 

 

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

 

Namens het gehele bestuur

Ad Michielsen

Secretaris KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk,’ t Look