Nieuws uit het bestuur 06 februari 2023

 

Het vergaderseizoen is weer begonnen, januari hadden we vrij, maar vanaf nu zijn we er weer elke maand. Het was een flinke agenda.

Het was weer gezellig op de ouderenmiddag van Veldhoven ON ICE. Bij deze bijeenkomsten merken we dat het lastig is om
iedereen te bereiken.
Het “klankbord” mag nog meer gelezen worden. Vraag ook uw vriend (in) of buren eens mee, alle leden zijn welkom.

Over de kerstviering kregen we gelukkig positieve berichten. Het was fijn om de voedselbank te kunnen verrassen met een cheque van € 400,00 euro.

 

U hebt vast gehoord over wat problemen rondom de toegang van
D’n Bond met een scootmobiel. Het is altijd verboden geweest om binnen te rijden met de scootmobiel. Helaas komen er steeds meer van deze vervoer middelen zodat het gevaarlijk wordt.
Er is nu besloten om GEEN scootmobiel meer binnen te laten. Mocht de chauffeur niet zelf binnen kunnen komen dan wordt er hulp
geboden.

Onze leden moeten natuurlijk wel kunnen deelnemen aan onze
activiteiten.

Zoals in het begin van het jaar gebruikelijk, bekijken we de financiën voor dit jaar. Zoals bij iedereen is het voor ons ook lastig om het kasboekje positief te houden. Er wordt binnen Veldhoven serieus gesproken over een verhoging van de contributie. 
U hoort hier meer over in de Jaarvergadering

Noteer in uw agenda/kalender: 10 maart 2023 is de jaarvergadering.
(zie de agenda van de ALV bij de Nieuws-items)

Tijdens deze bijeenkomst is er naast de vergadering ook een
presentatie over het thema “langer thuis blijven” dit is voor ons allen een heel belangrijk onderwerp.
Ook organiseren we op 24 maart een voorlichting over het veilig gebruik van onze elektrische fiets. Het komt helaas nog vaak voor dat er ongelukken gebeuren vanwege te hard rijden etc. Paul van Keulen van” Veldhoven Samen Verkeersveilig. Zal ons hierover bijpraten en informeren.

Onze eerste nieuwsbrief “Bezorgd” heeft u ontvangen bij het maandblad ONS. We hopen u hiermee tussen de twee boekjes van het Klankbord tijdig op de hoogte te houden van het laatste nieuws.

Groet,

Gerry van Tuijl-Engelen