ADVIES EN ONDERSTEUNING BIJ UW HULPVRAGEN DOOR CLIËNTENONDERSTEUNERS

 

Sinds 1 januari 2015 vallen de aanvragen voor hulp en ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente.
De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit.
Hierbij moet u denken aan: huishoudelijke hulp, aan-passingen in huis bv. in de badkamer of toilet of een traplift, Hulp-middelen wanneer het lopen moeilijker wordt of niet meer gaat, (scootmobiel, taxipas, parkeerpas) dagbesteding, wanneer u  eenzaam bent of wat in de war raakt, ondersteuning van  mantelzorgers.
Ook beschermd wonen en Jeugdzorg vallen onder de WMO. Voor alle voorzieningen geldt een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen.

 

De voormalige AWBZ is veranderd in de Wet Langdurige Zorg (WZL) en valt nog steeds onder verantwoording van de landelijke overheid.
Bij langdurige zorg moet u denken aan mensen ,die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben.
Mensen die deze zorg thuis niet kunnen of willen ontvangen kunnen opgenomen worden in een zorginstelling.
Ook hierbij is de eigenbijdrageregeling van toepassing.

 

Verpleging en verzorging thuis maken deel uit van het basispakket van de zorgverzekering.
Zoals wassen, douchen, medicijnen toe-dienen, steunkousen aan en uit doen.
Hier geldt geen eigen bij-drage en geen eigen risico voor.

 

Wat te doen als u problemen ervaart bij het zelfstandig functioneren in uw eigen huis?

U kunt dan zelf rechtstreeks contact opnemen met de gemeente via het WMO loket.

Maar u kunt ook eerst een gesprek aanvragen met een onafhankelijk en gratis cliëntondersteuner.
De cliëntondersteuner kan u helpen om uw vragen duidelijk in beeld te brengen, de cliëntondersteuner kan uw bijstaan in uw contacten met de gemeente en aanwezig te zijn bij het zgn. ‘keukentafelgesprek’ met de WMO-ambtenaar van de gemeente.

 

Cliëntondersteuners  kunnen u advies geven bij al bovengenoemde hulp en aanpassingen en overleggen wat in uw specifieke situatie de mogelijkheden zijn.
Deze vrijwilligers hebben hiervoor een opleiding gekregen en zijn op de hoogte van de wetgeving en lokale mogelijkheden.

 

De onafhankelijke  cliëntondersteuner voor Veldhoven is

Schroom niet om  te bellen als u vragen of problemen heeft.
Zij kan u in ieder geval op weg helpen en u ter zijde staan bij het formuleren van uw hulpvragen en de gesprekken met de gemeenteambtenaar

  Corry  Pollemans 06-20624306   Namens de KBO
         
         
         

 

 

Graag wil ik mij aan u voorstellen.
Ik ben Corry Pollemans. Al veel jaren verpleegkundige en nu enkele jaren lid van KBO Zeelst.
Ik heb afgelopen maanden de cursus cliëntondersteuner gevolgd en deze afgelopen woensdag met succes afgesloten.   ( Dit is geschreven in December 2016 )
Volgende maand start ik met de cursus Vrijwillige Ouderenadviseur.
Dit alles lijkt mij een mooie aanvulling op al het werk wat ik heb gedaan en nog steeds doe. Deze kennis en mijn persoonlijke inzet wil ik u graag aanbieden.

Ik kan u ondersteunen met de vragen en e.v. onzekerheden die kunnen ontstaan wanneer u een beroep moet gaan doen op hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De gemeente is hier de uitvoerder van.
Ik wil u graag terzijde staan in uw contacten met de gemeente of zorginstelling.
Ik kan met u meekijken en meedenken hoe uw situatie nu is en wat u daar met hulp vanuit de WMO voorzieningen aan zou kunnen veranderen.

 

Deze pagina is aangepast op 4 mei  2023