Contributie KBO Brabant.

De laatste tijd hoor je vele verhalen over de contributie (verhoging) van het lidmaatschap van KBO Brabant.

De contributie is nu voor de leden €25,- per jaar.
Deze wordt opgedeeld in twee delen, te weten;

 

Afdracht aan KBO Brabant  € 11,93
Afdeling KBO € 13,07 

Mocht er dus vanuit KBO Brabant een contributieverhoging komen zal dit gebeuren op het gedeelte dat wordt afgedragen aan KBO Brabant.

Laat ik eerst duidelijk stellen in 2020 zal de contributie niet worden aangepast.

Het Regionaal Beraad in Midden, Noordoost, Zuidoost en West-Brabant stemt in met een voorstel om de contributie voor 2021 te verhogen met € 1, met de kanttekening dat er een duidelijke motivatie dient te worden geformuleerd.

 

Reactie Algemeen Bestuur

Besluitvorming dient pas plaats te vinden in de Algemene Vergadering van november 2020 als de begroting 2021 moet worden vastgesteld.

 

In het model op de volgende pagina kun je zien hoe KBO Brabant onze contributie besteed.