FOUT TELEFOONTJE
Vanmiddag werd ik onverwachts gebeld. Op het scherm van mijn mobiele telefoon stond 0882262630.
Dat bleek (achteraf) één telefoonnummers van de ABN-AMRO te zijn.
Het gesprek ging aldus;
Ü spreekt met Berst Jansen van de afdeling Fraudedetectie van de ABN-AMRO, gevestigd op de Croeselaan 18 te Utrecht.
Hebt U een momentje. Na even schrikken van mijn kant: “ja dat lukt”. “Spreek ik met de heer V”.
Ik bevestig. “En eindigt uw bankrekeningnummer met 356?”. Ik bevestig opnieuw.
“Ons team heeft net een half uur geleden een verdachte transactie van uw rekening tegen gehouden.
Het gaat om een groot bedrag naar een Duits re-keningnummer waar u niet eerder geld naar toe hebt geboekt.
We zouden graag willen weten of onze actie terecht was”.
We kwamen net terug van boodschappen en daarvoor had ik ook geen grote betaling gedaan.
Dus ant-woorde ik nee, maar om welk bedrag gaat het? “De betalingsopdracht was €1971,16.
Met de vraag daarbij of dit bedrag bekend voorkwam? Nee , moest ik bekennen.
“Blijkbaar hebt u transacties gedaan waardoor een fraudeur in uw banksys-teem gekomen is.
Hebt u wellicht kort geleden een email gehad met een ‘verdachte’ button erin? En die geopend?
Misschien hebt u een onbekende mail geopend met een virus die zich op uw PC genesteld heeft.
Kunt u zich wellicht herinneren of u verdachte transacties hebt gedaan?
Er schoot mij niks te binnen, en ontkende.
“Bent u op de hoogte van de procedure bij de ABN-AMRO om de oorzaak van deze frauduleuze betalingsopdracht te ach-terhalen?”.
Ik verstond hem niet , maar verwachte deze actie ook niet.
Hij herhaalde de vraag en ik ontkende. “Ons fraudeteam probeert te achterhalen waar de fout in het systeem zit.
Dit is knap lastig, immers u hebt zelf ook geen aanwijzing.
Meestal beginnen we het fraude onderzoek met het blokkeren van uw bankpas.
Dat kan toch niet ‘protesteerde ik’ dan kan ik niet meer pinnen of betalen.
“Binnen 5 dagen ontvangt u per post, dus veilig, een nieuwe pinpas thuis”.
Ik vroeg hem zijn adres, en na enig zoek werk gaf hij mijn postadres….
Ja we hebben net boodschappen in huis, zie ik aarzelend ‘Ok dan ga ik nu …uw bankpas blok-keren.. een momentje Ok dat kan niet meer fout gaan.
Jammer, maar dat moet dan maar voor een paar dagen, zei ik droogjes.
Maar de bankmedewerker ging weer verder. “Helaas is uw banksaldo nog niet veilig, mogelijk kunnen er nieuwe transacties worden uitgevoerd, die we niet signaleren of die lager zijn.
Uw banksaldo is nog niet veilig. Nu aarzelde ik echter en zie “Oh ik neem wel contact op met het kantoor op de Vestdijk in Eindhoven”.
Maar dat wilde hij niet “Vanwege corona moet u een afspraak maken. Dat gaat vandaag niet meer lukken.
Beter is het om uw bank saldo meteen veilig te stellen en dat kunnen wij direct voor u regelen.”
Sorry zei ik maar dat kan het lokale kantoor ook en… Hij onderbrak mij ongeduldig:
“Ik kan wel een afspraak voor u maken, maar u moet nu wel snel handelen omdat de fraudeur niet weet dat wij de hoge transactie hebben tegengehouden.
Dus, uw banksaldo moet naar een veilige tussenrekening worden overgemaakt.
Daar kan ik u bij helpen. Dit werd mij te opdringerig, terwijl verder alles klopte wat hij zei.“Nee ik ga zelf naar het kantoor van ABN-AMRO toe. Dan duurt het maar wat langer”.

Toen was ineens de verbinding verbroken.Snel naar het kantoor op de Vestdijk!
Dat was schrikken: zou mijn pas inderdaad geblokkeerd zijn? En was er geld van mijn rekening?
Gelukkig deed de medewerker een check met mijn pas en er was niets fout gegaan.

Het telefoonnummer waarmee gebeld was, gehoorde inderdaad bij de Frau-debestrijding van de ABN-AMRO te Utrecht.
Maar, criminelen kunnen mid-dels ‘spoofing’ een fictief telefoonnummer op het scherm laten zien, terwijl ze met hun ‘eigen’ nummer bellen.
Bel je dat nummer terug, dan lijkt het net of je gebeld bent via het Callcenter van de ABN-AMRO.
Alleen de betreffende medewerker is dan net weg.

Alles klopte; mijn naam, mijn adres, mijn bankrekeningnummer, Alleen ont-brak de pincode nog.
Maar dat had de crimineel ook achterhaald als ik mijn banktegoeden inderdaad naar een ‘veilige tussenrekening‘ overgeboekt had,…

NOOIT DOEN DUS

Dus houd je aan de volgende regels;

De Bank zal u nooit vragen om;

  • uw pas op te sturen,
  • telefonisch geld over te boeken
  • via een link direct in te loggen in Mobiel of internet bankieren
  • via een link in een email of sms direct geld over te boeken.
  • Uw pas mee te geven aan een bankmedewerker

Dit geld voor alle banken!!!!