Adressen Bestuur Veldhoven Dorp, Zonderwijk, ’t look

Voorzitter DB Gerard de Wilt De Dam 11 5504TC 253 52 05 gamdewilt@kpnmail.nl
Vice-voorzitter   Vacature        
Secretaris   Ad Michielsen Pegbroekenlaan 36 5504MS 253 57 33 aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl
Penningmeester   Kees Joosten Reijenburg 78 5501LD 254 38 98 chmmejoosten@onsbrabantnet.nl
2e penningmeester            
ledenadministrator   Ad van Amelsfort Den Boogerd 29 5504KM 06 14123868 amelsfortad@gmail.com
Notulisten   Vacature        
             
Bestuurslid:   G. v. Tuijl-Engelen Het Schoor 10a 5504TL 254 24 00 engeltje@onsbrabantnet.nl
             
    Henk van Hak Abtstraat 19 5504CH 06 16248369 lhenkvanhak@hotmail.com
    Frans Dijkhoff Abdijtuinen 146 5504ET 253 14 59 f.dijkhoff@onsbrabantnet.nl