Zingen in D’n Bond met het KBO-koor “Zingen houdt jong”

Nieuws vanuit de zangroep “Zingen Houdt Jong”

Een lichtpuntje in coronatijd…

Het was lang geleden dat we gezongen hadden.
Daarom opperde onze accordeonist Ad Hoeks het idee om een keer te zingen, maar dan in de openlucht.
De reden hiervan is natuurlijk de corona regels die ons belemmeren om binnen op te treden.
Wij als commissie vonden dat een goed idee en op 17 september j.l. was het dan zover.
We hebben weer eens heerlijk als vanouds gezongen in de buitenlucht, natuurlijk op een gepaste afstand van 1,50 mtr..
Maar het allerbelangrijkste was natuurlijk dat we elkaar weer eens gezien, gesproken en samen gezongen hebben!!!
Er waren 23 mensen aanwezig, de zon scheen heerlijk, weliswaar met een wat fris windje, maar daar was iedereen goed op gekleed.
Alle aanwezigen vonden het een superfijne middag.

Hieronder nog enkele foto’s van de middag.

Namens de commissie Toos Dirks