Schriftelijke goedkeuring agendapunten Algemene Leden Vergadering

In de KBO-er van november is aan alle leden de mogelijkheid geboden om hun stem schriftelijk of digitaal uit te brengen op twee belangrijke punten.

te weten;

  • wijziging statuten
  • wijziging bestuursleden

De stem van de leden moest voor 15 november door ons zijn ontvangen zodat we de uitslag in de KBO-er van december kunnen vermelden en deze speciale ALV nog dit jaar af te ronden.
Bij geen reactie wordt de wijziging zoals voorgesteld doorgevoerd.
Er zijn in totaal 18 digitale stemmen binnen gekomen en 1 schriftelijke stemming.
Al deze stemmen waren positief.
Gezien er geen verdere reactie of stemmen op deze voorstellen zijn uit gebracht, zal het bestuur van de afdeling KBO-Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’Look de voorgestelde wijzigingen per 1 dec.2020 vastleggen.
Wij willen iedereen bedanken voor de medewerking aan deze niet normale werkwijze.

Mvrgr
Namens het bestuur
Ad Michielsen
Secretaris.