Jaar terugblik 2022                             1- feb -2022

 

BESTUUR

Het bestuur was op 1 januari 2022 als volgt samengesteld:

Voorzitter                     : Gerard de Wilt

Vice-Voorzitter              : Ria Donkers

Secretaris                     : Ad Michielsen

2e secretaris                 : Ria Donkers (ad interim)

Penningmeester            : Kees Joosten

2e Penningmeester        : Ad van Amelsfort  (ad interim)

Ledenadministratie        : Ad van Amelsfort

Leden                           : Gerry van Tuijl-Engelen
                                    :Frans Dijkhoff
                                    :Ben Schellekens (Aftredend)
                                    :Lau Donkers ( Aftredend )

Allereerst willen wij alle overleden leden herdenken die ons in 2022 zijn ontvallen. Helaas hebben we dit niet in de hand en zullen we hiermee moeten verder leven.
We hopen dan ook dat de nabestaande en directe familie de kracht vinden het verdriet van hun geliefde een plaats te kunnen geven in hun verdere leven.

Het jaar 2022 dat nog startte met de Corona nasleep, dat al snel veranderde en de regels minder streng werden. Dit zodanig dat wij onze activiteiten weer konden opstarten. Door het jaar heen werden alle teugels los gelaten en hebben we ons leven weer volledig op kunnen pakken.

Dit heeft geresulteerd dat we weer een jaarvergadering konden houden op een normale manier en dat de activiteiten weer volledig zijn op gestart als of er geen corona meer bestaat.

Tijdens de jaarvergadering hebben twee leden van het bestuur aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn voor een nieuwe periode.

Dit zijn Ben Schellekens en Lau Donkers beide heren zijn in het zonnetje gezet door de Voorzitter en bedankt voor hun inzet. Voor Lau Donkers is er zelfs een Oorkonde aangevraagd bij KBO Brabant als Erelid van onze afdeling gezien zijn grote verdienste gedurende vele jaren als voorzitter en oprichter van de KBO afdeling in Veldhoven.

Hun plaatsen worden ingevuld door Henk van Hak en Ineke van Keulen.

Ineke van Keulen heeft haar functie binnen het bestuur gedurende het jaar neergelegd. Met als reden dat zij zijn verhuisd naar Lomm in Limburg nadat Pierre (pensionering) en Ineke hun beheerders functie van Dn Bond hebben neergelegd in September van dit jaar.

Verschillende acties bij speciale gelegenheden.

In de vakantie maand augustus hebben we gemeend twee extra middagen te organiseren voor de thuis blijvers of voor degene die graag weer contact wil met andere leden in deze stille periode wanneer vele op vakantie zijn.

Zo was er een huifkarren tocht naar de Volmolen met daarbij een lekkere lunch. Ondanks de strubbelingen wat betreft het vervoer en  de hitte was dit een groot succes.

Ook zijn we een middag geweest naar het Dorpsgenot. De mensen moesten zorgen voor eigen vervoer, en ondanks dat het een dag was met veel regen, was het ook hier gezellig druk en genieten van een lekkere lunch en een gezellig samen zijn.

Dan was er nog de uitnodiging vanuit ASML voor twee avonden genieten in het PSV stadion. Hij volgen van de twee oefen wedstrijden op luxe plaatsen met daarbij een volledige verzorging met een hapje en aan drankje. Ook hier hebben vele genoten van het volgen van de wedstrijd, maar dan in het stadion.

Al deze activiteiten waren grote successen waar we met vele van hebben genoten en die natuurlijk voor herhaling vatbaar zijn. Maar we moeten afwachten of ASML dat dit komend jaar weer gaat doen.

En voor de twee middagen die door het bestuur gratis waren aangeboden zal het voor komend jaar toch een bijdrage nodig zijn i.v.m de kosten.
Wanneer wij als leden hiervoor open staan zal het bestuur zeker ook open staan om dit in 2023 wanneer mogelijk weer willen organiseren.

Dan was er nog de speciale actie van ASML om een 40-tal vrijwilligers mee te nemen naar het van Vincent Gogh museum in Amsterdam. Ook hier zijn alleen lovende woorden gehoord over dit uitstapje.

Buiten onze reguliere dag busreizen en andere activiteiten toch een jaar waarop we positief kunnen terug kijken met een goed gevoel.

Wat betreft het leden aantal kunnen we gelukkig zeggen dat we weer een honderdtal nieuwe leden hebben mogen ontvangen zodat we weer boven  700 leden in totaal zijn, en dat is goed om te horen. Want de coronajaren had een grote invloed op ons leden aantal.

We zullen dan ook tesamen met jullie in 2023 ons weer inzetten om ook dit jaar weer veel aandacht te besteden aan het welzijn en samen zijn van onze leden.

Mvrgr
Ad Michielsen
Secretaris KBO Veldhoven-dorp
06-20605852