Agenda Jaarvergadering 16 okt 2020

 • 13.30 uur; Inloop met koffie+ of thee+
 • 14.00 uur; Welkom en opening door de Voorzitter.
  – Notulen jaarvergadering 6 april 2019
  – Jaaroverzicht 2019
  – Leden verloop gedurende het jaar. ( Ad van Amelsfort)
  – Nieuwe opzet Koffie samenkomst. ( Gerry van Tuijl )
  – Aandacht begeleiding “Samen Fietsen”.
 • 14.20 uur. – Vernieuwde Statuten.
  • Toelichting door de Voorzitter
 • 14.30 uur; Bestuursverkiezing
  – Aftredend volgens rooster zijn;
  Ria Donkers; Gerry van Tuijl-Engelen; Ad van Amelsfort; Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Mogelijke kandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen voor aanvang van de jaar vergadering.
  -Het Coronavirus heeft het AB bestuur doen besluiten om in het voorjaar het volgende door te voeren.
  – Hub Lodewijks is als Penningmeester afgetreden.
  – Kees Joosten is toegetreden als Penningmeester.
  – Dit vraagt nog “Goed Keuring” door de vergadering !
 • 14.45 uur; Financieel jaarverslag 2019
  – Balans 2019 + Exploitatie 2019 – Begroting 2020 – Verslag kascontrole commissie – benoemen nieuwe kascontrole commissie. – Contributie verhaal KBO Brabant/ afdeling
 • 15.10 uur Rondvraag / mededelingen Voorzitter
  -Jubilarissen worden persoonlijk benaderd.
  -Terugkoppeling gesprek Bestuur met Burgemeester
  Marcel Delhez.
 • 15.30 uur; Sluiting met dankwoord van de Voorzitter.