4 mei 2023

Enquete Seniorenraad Veldhoven

Enquête Seniorenraad Veldhoven

Geacht panellid, beste lezer

 

U meldde aan voor het invullen van enquêtes van de Seniorenraad Veldhoven. Dit is de tweede vragenlijst die de Seniorenraad verspreidt.

Thema is : ontmoeten en meedoen.

Zodra de resultaten bekend zijn van deze enquête zullen wij die publiceren op onze website  https://www.seniorenraadveldhoven.nl/  en in onze nieuwsbrief ‘Herfstblad’.
Het resultaat meegenomen bij onze meningsvorming.
Met de gegevens is de Seniorenraad bovendien beter in staat om wensen en ervaringen onder de aandacht brengen van de gemeente en andere organisaties die senioren-belangen behartigen.

Via de bijgaande link heeft U toegang tot de enquête:

 

https://dashboard.enquetetools.nl/enq/28321b7b9e0fc3

 

In het najaar wordt wederom een vragenlijst gestuurd over een ander onderwerp.
Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden

 

Vriendelijke groet

 

Ton van Overbeek

Voorzitter Seniorenraad Veldhoven