2 maart 2023

Leden vergadering 2023

Agenda Algemene Leden Vergadering 10 maart 2023

 • 13.15 uur; Inloop met koffie+ of thee+
 • 13.30 uur; Welkom en opening door de Voorzitter.

Presentatie Els van Daal ( KBO Brabant)
· Met als hoofd item “Langer Thuis wonen”.

 • 15.00 uur. Korte Pauze
 • 15.15 uur Goedkeuring Notulen Algemene leden jaarvergadering 2022
  · Toelichting door de Voorzitter
  · Jaar terugblik 2022 (klik hier voor de link)
  o Toelichting Ad Michielsen
  · Ledenverloop gedurende het jaar.
  o Toelichting Ad van Amelsfort
 • 15.30 uur Financieel jaarverslag 2022
  – Balans en exploitatie 2022
  – Begroting 2023
  – Verslag kascontrole commissie (Cor van Eckert- Wil Dirkx)
  – benoemen nieuwe kascontrole commissie.
  · Contributie 2024!
  o Toelichting Voorzitter.
 • 16.00 uur Bestuursverkiezing
  – Aftredend volgens rooster zijn;
  · Ria Donkers
  o Stelt zich herkiesbaar voor maximaal 1 Jaar · Vacature bestuurslid i.v.m wegvallen Ineke van Keulen.
  · Mogelijke andere kandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen voor aanvang van de jaar vergadering.
 • 16.15 uur Huldiging Jubilarissen door de Voorzitter.
 • 16.30 uur Rondvraag
 • 16.40 uur; Loterij.
 • 16.45 uur. Sluiting met dankwoord van de Voorzitter.