28 mei 2022

Erelidmaatschap

Overhandiging Erelidmaatschap
Lau donkers.

Zoals was gemeld in de Jaarvergadering hebben wij afscheid genomen van twee bestuursleden. Te weten Ben Schellekens en Lau Donkers.

Door privé omstandig was Lau niet in de gelegenheid om de op Jaarvergadering aanwezig te zijn.

Daarom zijn Gerard de Wilt en Ria Donkers op een vooraf afgesproken avond naar Lau Donkers huis gegaan.

Daar hebben ze hem gefeliciteerd met zijn oorkonde als Erelid van de KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk en
‘T Look. En hem natuurlijk bedankt voor zijn vele jaren inzet en betekenis die hij heeft gehad voor de KBO in het algemeen in Veldhoven.

Ook werden hem de enveloppe en een drankje overhandigd.

Lau was Gerard en Ria zeer erkentelijk voor deze
Erelidmaatschap en wenst de KBO veel succes toe in de toekomst.