19 april 2021

Persbericht Kerkenvisie 15 april

Kerkenvisie een stapje dichterbij.

 

Op 16 februari 2021 overhandigde Mieke van Lisdonk, voorzitter van de KBO-afdeling Zeelst, een petitie aan burgemeester Delhez over de noodzaak van het opstellen van een Kerkenvisie: wat gaan we in de toekomst met de monumentale en beeldbepalende kerkgebouwen doen.

 

Begin april hebben de Veldhovense afdelingen van de KBO, samen met de heemkundekringen overleg gevoerd met wethouder van de Looij over de stand van zaken over de Kerkenvisie.

De wethouder kon mededelen dat de gemeente inmiddels de subsidieaanvraag voor het opstellen van een Kerkenvisie heeft ingediend bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Voorts is de gemeente in april gestart met het voeren van gesprekken met betrokken partijen.

Dit zijn onder andere de parochie Christus Koning, het Bisdom en zo ook de KBO’s en de heemkundekringen.

 

Na deze oriënterende fase zal een projectleider worden aangesteld voor het maken vaan een plan van aanpak. De gemeente blijft daarbij de regie houden. In het gesprek met de wethouder hebben de KBO’s en heemkundekringen aangegeven dat ze graag vanaf het begin betrokken willen worden en ook graag mee willen denken om tot een zo breed mogelijk gedragen visie te komen. Ook hebben zij de namen van instanties doorgegeven die naar hun mening voldoende deskundigheid en ervaring hebben om een kerkenvisie voor onze gemeente op te stellen.

Bovendien vinden zij dat de kerkenvisie zich niet moet beperken tot de vier monumentale katholieke kerken in de oude kerkdorpen, maar dat ook aandacht geschonken moet worden aan de kerkgebouwen van andere geloofsgemeenschappen.

 

Het eerste doel van de petitie is bereikt: de subsidie is aangevraagd. En nu het vervolg. De KBO’s en heemkundekringen hopen dat ze daarbij nauw betrokken zullen worden zodat ze iedereen die de petitie heeft ondersteund ook steeds op de hoogte kan houden.