5 april 2021

Meer info Kerkenvisie Veldhoven

INFORMATIE “KERKENVISIE VELDHOVEN”

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de kranten van afgelopen weken is er binnen veldhoven een petitie gestart voor een Kerkenvisie binnen onze gemeenschap.
Deze is namens de initiatiefgroep aangeboden door Mieke van Lisdonk van de KBO Zeelst aan de Burgemeester Marcel Delhez.
De burgemeester gaf aan de petitie buiten de politiek te willen houden, dat was nu ook mogelijk doordat de petitie niet aan de wethouder was aangeboden.
Echter Hans van de Looij zal wel de verantwoordelijke wethouder voor de opstelling van de kerkenvisie zijn.
Mieke van Lisdonk heeft ook de beleidsmedewerker Miriam Scharrenborg van de gemeente gesproken, zij gaf aan blij te zijn met het initiatief.
Verder heeft ze uitgelegd dat er – volgens haar – wel een goed monumentenbeleid bestaat in Veldhoven omdat dit is vastgelegd in de bestemmingsplannen.
Geconcludeerd wordt dat we niet willen ‘volgen’ maar juist het proces willen stimuleren.
Om druk op de ketel te houden, zal er daarom een brief naar het gemeentebestuur (B&W en gemeenteraad) gaan om te informeren naar de status van het project ‘kerkenvisie’.
Deze brief is verzonden op 16 februari. De initiatiefgroep bestaat uit;

 • Louis Schats Stichting Veldhoven Dorp Historisch Bekeken
 • Tiny Leijten Stichting Historisch Oerle
 • Jan Bressers Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis
 • Wim van Loon Webmaster KBO-Zeelst
 • Gerard de Wilt Seniorenvereniging KBO-Veldhoven, Zonderwijk, ’t Look/ KBO Kring Veldhoven
 • Huub Stroeks Seniorenvereniging KBO-Oerle
 • Mieke van Lisdonk-Jacobs Seniorenvereniging KBO-Zeelst
 • Mieke Hurkx Communicatie KBO-Zeelst

Enkele start punten van de initiatiefgroep zijn:

 • Het voortbestaan van de Veldhovense, vaak monumentale kerkgebouwen staat onder De kerkgebouwen hebben een grote maatschappelijke functie, die gepaard gaat met emotie, herinneringswaarde en beleving.
 • Bijna iedereen heeft wel ‘iets’ met kerkgebouwen en daarom verdienen ze onze volle aandacht
 • Het is nu tijd voor een breed gedragen Veldhovense Kerkenvisie!!
 • Aangaan van een dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en burgerorganisaties
 • Vanuit het gesprek gezamenlijke en gedragen strategische keuzes maken over de omgang met het totale kerkenbestand

Verdere plannen worden gemaakt om in overleg met de gemeente deze verder in te vullen en zodanig vast te leggen dat er een duidelijke strategie en visie kan worden uitgewerkt.
Zodra hierin meer duidelijkheid is zal ik jullie op de hoogte houden.
Dit natuurlijk in overleg met de initiatiefgroep en ons bestuur

 

Mvrgr Ad Michielsen
Secretaris KBO Veldhoven-dorp